mandag, juni 27
Shadow

Hvorfor er radonmålinger nødvendig?

En fargeløs, luktfri gass produseres ved at radium brytes ned. Denne gassen heter radongass, og forkortes som regel bare til radon. De fleste bergarter inneholder uran; granitt og alunskifer inneholder mest. Radon krever feste til lungevev slik at det kan avgi stråling. Som et resultat av denne strålingen har ikke-røykere mer sannsynlighet for å utvikle lungekreft.

Når dårlig ventilerte rom er innelukket, kan radon samle seg og forårsake lungekreft.

Stråling av radon kommer vanligvis av nedbrytning under grunnfjellet i hjemmet ditt, og det kommer inn i hjemmet ditt gjennom luft eller vann. Gass beveger seg gjennom sprekker i fjellet, og under hjemmets betongsåle kan det samle seg i høye konsentrasjoner.

Men betong i seg selv kan også produsere radon hvis den inneholder feil mineraler.

Derfor bør man gjennomføre radonmåling av huste. Er det en utleieenhet så MÅ man uansett gjøre radonundersøkelser. Hvis man finner at det er for høye konsentrasjoner av radon så må man gjøre noen radon tiltak. Dette kan Radonhjelpen Øst hjelpe med.

Radonmåling gjøres i alle oppholdsrom og soverom i boligen. Når rom henger sammen slik som her så trenger man kun én sporfilm eller digital radonmåler.

radonmåling før radontiltak

Grunnen under et hus

Bergarten og mineralene i jorda under huset er den vanligste kilden til radon. Gasser stiger opp fra dekomponering av radium. Luften under huset stiger.Fordi det er mindre trykk inne i huset enn utenfor, vil gassen presses inn gjennom sprekker og hull. Oftest gjennom skjøter, rør eller overganger mellom gulv og vegger.

Om vinteren bruker vi mye energi på å varme opp husene våre, og da lukker vi vinduer og dører tett. Følgelig blir radon sugd inn, samtidig som det ikke slipper ut gjennom vinduer eller ventiler.

Vinteren er også den tiden et hus har høyest konsentrasjon av radon fordi det er da det er mest konsentrert.

Vann under huset og vann i kran

Det er også mulig for drikkevann / vann å inneholde radon, spesielt hvis det hentes fra en brønn. Ved å bruke vann andre steder i huset, inkludert når du dusjer, vasker opp og bruker vann på kjøkkenet, frigjøres radon i luften, som er farlig ved innånding.

Fyllmasser og byggematerialer

Innkjørte masser som sprengningsstein kan under visse omstendigheter inneholde mye uran og radium, selv om grunnen under huset ikke avgir mye radon. Som et resultat vil radium brytes ned like under huset, og radon vil øke. Hvis slike bergarter blandes med betong i huset, kan effekten bli lik.

Riktige radontiltak kan gjennomføres til en overkommelig pris

Det er lurt å være fokusert når man gjennomfører radontiltak, siden gassen kommer fra en bestemt kilde og kommer inn i hus på bestemte måter. Statens strålevern anbefaler derfor at radontiltak i størst mulig grad må knyttes til konkrete årsaker.

English