Sep 18, 2021

Radon og hvordan sikre seg mot gassen

Dette nettstedet handler om helse, og fokus er radon og hvordan man kan sikre seg mot skadene som den radioaktive gassen kan gi.

I disse dager er radon et veldig omtalt emne, men det er huseiere og leietakere som ikke er klar over radon og de alvorlige effektene det kan ha på helsen.

Radon er en usynlig, stille, farlig og luktfri radioaktiv gass som lydløst kommer inn i hjemmet ditt. Radon er et direkte resultat av forfall av en liten mengde uran som finnes i jordskorpen. Radon har en tendens til å komme inn gjennom små hull og sprekker i veggene og gulvene i fundamentet ditt, eller gjennom ledninger i åpninger, avløp, sumpåpninger. Radon sprer seg ganske raskt. Når radon kommer inn i kjelleren din, kan det raskt spre seg til de ovennevnte nivåene og boarealene i hjemmet ditt. Når radon kommer inn i hjemmet ditt, kan det sette deg og din familie, så vel som helsen i fare for forgiftning.

Hvorfor er radon så farlig?

Radon er en veldig farlig og farlig gass fordi den brytes raskt ned og sprer seg umiddelbart gjennom luften. Fordi radon har en tendens til å bryte ned med rask hastighet, kan større mengder radon være farlig for deg og helsen din. Radonforgiftning kan oppstå uten din kunnskap og innen kort tid. Så raskt gassen sprer seg i hjemmet ditt, er du og din familie i umiddelbar fare for radonforgiftning.

Kan radonnivået øke?

Ja. Radon er en gass som søker opp og ut. Så lenge den kommer ut i friluft på utsiden av bilogen er alt greit, men det som ofte skjer er at den siger opp igjennom grunnsålen i huset og blir fanget inni huset. Spesielt om vinteren da man lufter my emindre, hoilder dører og vinduer lukket, og også oppholder seg mer inne selv.

Da har gassen færre steder å flykte, og konsentrasjonen øker. Det er også grunnen til at man skal måle radonnivået i vintermånedene.

Kan hjemmet mitt bli utsatt for radon hvis jeg har en betongkjeller?

Selv om kjelleren din har et betonggulv, er det også i fare for å holde maksimale nivåer av radon. Radon er meget lite og kommer igjennom ørsmå sprekker. I tillegg er ofte trykket i bakken høyere enn i kjelleren, og dermed hjelper trykket radon å komme inn i bygget

Hvordan måles radon?

Radon måler, sporfilmDet er radondetektorer som kan installeres og overvåkes av fagfolk. Ved å ha radon i hjemmet ditt under et konstant forsiktig øye kan radonivåene måles kontinuerlig. Dette vil også beskytte deg og din familie mot eksponering for radonforgiftning.

Disse enhetene og spesialoppdagelsesutstyret er plassert i hjemmet ditt i flere dager. Etter flere dager blir deteksjonssystemet fjernet og sendt til et behandlingssenter eller laboratorium hvor det utføres tester for å avgjøre om radon er i hjemmet ditt, om du og din familie har blitt utsatt, samt nivået av radon. Når alle testene er behandlet, vil en rapport bli sendt til deg for å bekrefte om du har eller ikke har radon i hjemmet ditt.

Kan radon sette meg og min familie i fare for alvorlige helseproblemer?

Ja, i følge Statens Strålevern dør omtrent 300 mennesker i Norge hvert år på grunn av radonrelatert lungekreft. Menn og kvinner som røyker og har blitt utsatt for den radioaktive gassen har større sjanse for å utvikle lungekreft enn de som ikke røyker eller bruker tobakkbaserte produkter.

Studier har også vist at ikke-tobakkbrukere og små barn har en mye større sjanse for å utvikle lungekreft når de har blitt utsatt for den radioaktive gassen enn de som ikke har blitt utsatt, men små barn har en tendens til å ha større risiko for å bli utsatt .

Hva er radonforgiftning?

Siden radon er kilden til en nedbrytingsprosess, slippes små radioaktive partikler sakte og lydløst ut i luften. Radonforgiftning oppstår når du inhalerer store mengder høye nivåer av den radioaktive gassen i lungene. Ved å puste radon inn i lungene kan det forårsake moderat til alvorlig skade på lungene, noe som resulterer i lungekreft.

Hvorfor oppstår radonforgiftning? Radonforgiftning har en tendens til å oppstå når krypkjeller, kjellere eller gruver er dårlig innkapslet. Når man bygger nye boliger i dag er det krav om innkapsling eller membran som stenger for radon, samt også lufting av grunnen under bygget.

Hva er tegn på radonforgiftning? Environmental Protection Agency har brukt mange timer og mye penger på å forske på symptomene og effektene av denne radioaktive gassen. Det er indikasjoner å se etter for å fortelle om du og familien vår har blitt utsatt for radonforgiftning. Disse symptomene er vedvarende tørr hoste, heshet, luftveisinfeksjoner og luftveisproblemer.

I eksisterende boliger så kan du måle radonnivået først med sporingsskapsler/ radonmålere. Målingen skal gjennomføres mellom 15. oktober og 15. april, og over en viss tid. Gjerne 1-2 måneder. Deretter sende dem inn til lab og få prøvesvar derfra.

Hvis du får beskjed om at verdiene er høye bør du vurdere å få montert radonsug, samt evt montere radonbrønn eller undertrykksventilasjon (i krypkjeller).